Oferta zajęć dla szkół

Co dzieci robią na zajęciach?

Uczą się tworzenia programów komputerowych, korzystania z cyfrowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Dzieci korzystają z naszego nowoczesnego sprzętu (komputery, roboty) pod okiem trenerów z doświadczeniem pedagogicznym.

Programowanie - to proste!

Wykorzystywane na zajęciach języki programowania są intuicyjne, oparte na blokach obrazkowych. Już 6-latek pod okiem dobrego trenera poradzi sobie bez trudu z wydawaniem prostych komend swojemu robotowi! Kolejne etapy programowania są coraz bardziej złożone, składają się z większej ilości komend, wciąż jednak pozostają w zasięgu możliwości dziecka.

Klucz do dzisiejszego świata i sukcesu w przyszłości

Nowe technologie cyfrowe to codzienność i przyszłość dzieci. Warto już dziś pozwolić im bliżej poznać ten świat, nauczyć swobodnego i mądrego poruszania się w cyfrowej rzeczywistości. Gdy dorośnie, znajomość technologii nie będzie tylko atutem, ale koniecznością. Zajęcia z programowania realizowane profesjonalnie przyniosą wiele korzyści uczniom, a nauczycielom pozwolą na realizację nowych założeń programowych.

Korzyści z zajęć

To zajęcia, które przynoszą mnóstwo korzyści. Rozwijają logiczne myślenie, kreatywność, precyzyjność, umiejętność organizacji pracy oraz współpracy z innymi. Podczas zajęć dzieci uczą się, jak przeprowadzić projekty do samego końca, działając w sposób efektywny.

Programowanie pozwala dziecku stać się twórcą technologii, a nie tylko odbiorcą. Wspiera logiczne i kreatywne myślenie, uczy cierpliwości. Umiejętności zdobyte podczas zajęć z programowania stają się przydatne na lekcjach z innych przedmiotów. To także szansa na lepszą pracę w przyszłości w zawodach… które dopiero powstaną!

Chociaż programowanie i nauka programowania wydają się trudne, zajęcia są organizowane w sposób dostosowany do wieku uczniów, ich zainteresowań i możliwości. Trenerzy korzystają z metod, które zachęcają do nauki, rozwijają zainteresowania młodzieży. Nasza kadra składa się ze specjalistów z dziedziny programowania, którzy dodatkowo posiadają odpowiednie kompetencje pedagogiczne. Wykorzystywane przez nas języki programistyczne opierają się m.in. na blokach obrazkowych i pozwalają na efektywną pracę już z najmłodszymi dziećmi.

Dzieci uczą się programowania pod okiem naszych pracowników, ale nauczyciel nadal ma wpływ na przebieg zajęć. Może wskazać interesujące go tematy, określić swoje oczekiwania i potrzeby z perspektywy nauczania w szkole. Jest obecny za zajęciach, więc może osobiście obserwować, jakie postępy robią jego uczniowie i jak wkraczają w cyfrowy świat.

Jest umiejętnością ponadczasową.

Przygotowuje do zawodów przyszłości.

Łączy w sobie zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.

Uczy cierpliwości, konsekwencji, organizacji pracy własnej i pracy w grupie.

Jest kluczem do nowoczesnych technologii.

Pozwala połączyć pasję, naukę i zabawę.

Nasze zajęcia pozwolą Ci na realizację założeń programowych przy wsparciu specjalistów i za pomocą odpowiedniego sprzętu. Gwarantujemy miłą atmosferę, świetną zabawę i znakomite efekty.

Wszystkie oferowane zajęcia są skierowane do dzieci w wieku 6-16 lat.

Programowanie – od kl. II do kl. IV – nauka programowania poprzez tworzenie gry na platformie Roblox. Język programowania: Lua, Phyton

Programowanie – od kl. V do kl. VIII  nauka programowania poprzez tworzenie gry na platformie Roblox. Język programowania: Lua, Phyton

Lego WeDo – od kl. 0 do kl. III – warsztaty wykorzystują zagadnienia z obszaru mechaniki, szeroko pojętego konstruowania i wprowadzają w świat programowania. Język programowania: programowanie za pomocą bloczków

Lego WeDo++  – od kl. IV do kl. VIII – zajęcia wykorzystują zagadnienia z obszaru mechaniki (budowanie konstrukcji, tworzenie autorskich mechanizmów), szeroko pojętego konstruowania (montowanie zaawansowanych konstrukcji według określonych zasad, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności manualnych), a także programowania i wykorzystywania elektroniki. Język programowania: programowanie za pomocą bloczków

Lego EV3 – od kl. IV do kl. VIII – zajęcia wykorzystują zagadnienia z obszaru mechaniki (budowanie konstrukcji, tworzenie autorskich mechanizmów), szeroko pojętego konstruowania (montowanie zaawansowanych konstrukcji według określonych zasad, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności manualnych), a także programowania i wykorzystywania elektroniki, ponadto nauka sterowania konstrukcjami EV3 za pomocą oprogramowania i pilota, poznawanie sposobów komunikacji między urządzeniami. Język programowania: programowanie za pomocą bloczków, Lego EV3