Warsztaty z robotyki

Zajęcia z robotyki

Zastanawiasz się, jak wartościowo wypełnić czas wolny dziecka? Co zrobić, by skutecznie rozwijać w nim, tak pożądaną we współczesnych czasach, kreatywność i zdolność logicznego myślenia? Warsztaty z robotyki – oto doskonała rozrywka i możliwość zaszczepienia w młodym człowieku pasji do fizyki, mechaniki i matematyki! Pokaż swojemu dziecku, że nauka może być fascynującą przygodą!

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

 • Poziom 1
 • Poziom 2
 • Poziom 3
 • Junior +

Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych dzieci (od 7 lat), które dopiero wkraczają w świat nauki, choć wciąż mają tę naturalną ciekawość otaczającej rzeczywistości i zamiłowanie do poznawania jej poprzez własną eksplorację i eksperymenty. Warto wykorzystać ten potencjał i zaprosić je do fascynującego świata robotów – by w formie zabawy rozwijać dziecięcą wyobraźnię i inteligencję matematyczno-logiczną.

Warsztaty wykorzystują zagadnienia z obszaru mechaniki, szeroko pojętego konstruowania i wprowadzają w świat programowania. Na zajęciach dzieci w szczególności:

Poznają zasady mechaniki:

 • budują konstrukcje, dzięki którym mogą doświadczyć praw fizyki,
 • poznają różne mechanizmy i sprawdzają ich działanie,
 • uczą się matematyki, oddając się świetnej zabawie

Poznają zasady konstruowania:

 • uczą cię budowania stabilnych i ruchomych konstrukcji,
 • rozwijają wyobraźnię przestrzenną,
 • rozwijają umiejętności manualne.

Wkraczają w świat programowania:

 • na podstawie prostego, blokowego oprogramowania uczą się wprawiać konstrukcje w ruch.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o zestawy: Lego WeDo,  Lego Mindstorms, Ozobot, thymio

Zajęcia przeznaczone dla młodszych odkrywców (8-10 lat), którzy dzięki doskonałej zabawie mają okazję zdobyć praktyczną wiedzę i wykorzystać ją w przyszłości, zarówno w szkole, na zajęciach matematyki czy fizyki, jak i w sytuacjach codziennych.

Zajęcia wykorzystują zagadnienia z obszaru mechaniki (budowanie konstrukcji, obmyślanie eksperymentów i obserwacja zjawisk, tworzenie autorskich mechanizmów), szeroko pojętego konstruowania (nauka planowania i stosowania zasad bezpieczeństwa, montowanie zaawansowanych konstrukcji według określonych zasad, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności manualnych), a także programowania i wykorzystywania elektroniki (nauka zasad programowania na komputerze oraz poznawanie potrzebnych do tego elementów, realizowanie własnych pomysłów za pomocą programu Scratch, nauka tworzenia spełniających proste zadania własnych algorytmów, poznawanie funkcji i metod wykorzystywania czujników elektronicznych oraz oprogramowania LEGO EV3, a ponadto nauka sterowania konstrukcjami EV3 za pomocą oprogramowania i pilota, poznawanie sposobów komunikacji między urządzeniami.

Dzięki eksperymentom, dzieci nie tylko rozwijają umiejętności twórcze, ale także uczą się logicznego myślenia. Odpowiednie pokazanie zastosowania w praktyce nauk ścisłych i przybliżenie ich młodemu człowiekowi, pozwoli odkryć niejeden talent i zarazić pasją do zdobywania użytecznej wiedzy.
Zajęcia są prowadzone w oparciu o zestawy: Lego WeDo, Lego Maszyny Proste, Scratch, Lego Mindstorms.

Zajęcia przeznaczone dla starszych odkrywców (11-12 lat), którzy mają okazję zgłębić wiedzę z zakresu nauk ścisłych i poznać praktyczne ich zastosowanie. Ćwiczenia rozwijają potencjał twórczy młodych umysłów, wykorzystując zagadnienia z obszaru mechaniki (doświadczalne badanie praw fizyki, samodzielne obmyślanie eksperymentów i wyciąganie wniosków na podstawie ich przeprowadzenia, konstruowanie mechanizmów wedle własnego pomysłu oraz nauka matematyki i fizyki przez zabawę), szeroko pojmowanego konstruowania (samodzielne tworzenie zaawansowanych konstrukcji, nauka planowania oraz tworzenie planów własnych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności manualnych, nauka stosowania zasad bezpieczeństwa), a także programowania i wykorzystywania elektroniki (rozwijanie umiejętności programowania, tworzenie własnych algorytmów spełniających zadania problemowe oraz planowanie i zapisywanie algorytmów o średnim stopniu skomplikowania, wdrażanie programów według własnych pomysłów za pomocą programu Scratch oraz oprogramowania EV3, wykorzystywanie czujników elektrycznych do realizacji zadań, nauka sterowania konstrukcjami EV3 za pomocną oprogramowania i urządzeń zewnętrznych, poznawanie i wykorzystywanie metod komunikacji między urządzeniami).

Zajęcia pozwalają rozwijać zainteresowania dzieci w różnym zakresie i pokazują, że nauka może być przyjemna i ciekawa; uczą, że współcześnie poznawanie nowych technologii jest niezwykle ważne i potrzebne. Odejście od schematów może zaowocować rozwojem twórczego myślenia i niewymuszoną chęcią do zgłębiania potrzebnej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o zestawy: Lego WeDo, Lego Maszyny Proste, Scratch, Lego Mindstorms.

Zajęcia dedykowane są dzieciom w wieku wczesnoszkolnym (7-8 lat), które doświadczyły już robotyki lub szukają alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu w ciekawy i wartościowy sposób. Dzieci nie zawsze czerpią radość z nauki w szkole, a robotyka może być szansą na odkrycie w nich talentu, zaszczepienie pasji i doświadczanie niezapomnianych wrażeń przez lata, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w postępach szkolnych.

Proponowane warsztaty wykorzystują zagadnienia z obszaru mechaniki, szeroko pojętego konstruowania i programowania.
Na zajęciach dzieci w szczególności:
Poznają podstawy mechaniki:

 • budują konstrukcje, dzięki którym mogą sprawdzić prawa fizyki,
 • poznają różne mechanizmy i sprawdzają ich działanie
 • uczą się konstruowania mechanizmów spełniających proste zadania według własnego pomysłu
 • przez zabawę uczą się matematyki,

Poznają zasady konstruowania:

 • samodzielnie tworzą konstrukcje według określonych zasad,
 • uczą się zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijają wyobraźnię przestrzenną,
 • rozwijają umiejętności manualne.

Poznają świat programowania:

 • na podstawie prostego, blokowego oprogramowania uczą się wprawiać konstrukcje w ruch,
 • uczą się obmyślać własne programy spełniające proste zadania,
 • poznają podstawowe elementy programowania (pętle, przełączniki itd.),
 • tworzą programy według własnych pomysłów za pomocą oprogramowania Lego WeDo oraz programu Scratch.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o zestawy: Lego WeDo, Lego Maszyny Proste, Scratch, Lego Mindstorms.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej "Polityce Cookies".